Nowy projekt strony

Zakończyłem właśnie pracę nad stroną internetową Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie.

Strona została dodana do portfolio i została opublikowana pod adresem http://sp23.warszawa.pl/, zastępując tym samym poprzednią.

Oczekuję właśnie na ostateczne potwierdzenie, że wszystkie treści po stronie szkoły zostały już przeniesione na nową stronę, ale wierzę że projekt może być już oznaczony jako zakończony.

Michał Jarski